Tạp chí khoa học Trường Đại học Tiền Giang (tên tiếng Anh là Science Journal of Tien Giang University) chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép hoạt động theo giấy phép số 358/GP-BTTTT, ngày 04/9/2013. Tạp chí khoa học của Trường được thành lập, phát hành là một cột mốc quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ của nhà trường.


Hội đồng Biên tập của Tạp chí khoa học gồm 12 thành viên; trong đó hầu hết là những nhà khoa học có uy tín, ở nhiều lĩnh vực học thuật khác nhau. Sự góp mặt của các chuyên gia trong quá trình thẩm định, biên soạn, biên tập nội dung Tạp chí là điều kiện để đảm bảo chất lượng, uy tín cho Tạp chí.

S. 10 (2021): Số 10 năm 2021

Xem Tất cả Các số