Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết để biết thêm cách phản biện. 

Bạn nên cân nhắc kỹ các câu hỏi sau trước khi chấp nhận hoặc từ chối lời mời đánh giá của chúng tôi:

 • Bản thảo có phù hợp với chuyên môn của bạn không? Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đảm nhiệm công việc này.
 • Nếu có xung đột lợi ích? Vui lòng báo cáo điều này cho người chỉnh sửa.
 • Bạn có đủ thời gian không? Hãy chắc chắn rằng bạn có thể đáp ứng thời hạn vì việc xem xét có thể liên quan đến rất nhiều công việc.

Nếu bạn từ chối lời mời của chúng tôi, bạn có thể đưa ra đề xuất cho những người đánh giá thay thế khác không?. Trong trường hợp bạn chấp nhận lời mời của chúng tôi, bạn nên trả lời chúng tôi nhanh chóng vì sự chậm trễ trong quyết định của bạn có thể làm chậm quá trình xem xét.

Trước khi bắt đầu

Các tài liệu bạn nhận được nên được coi là tài liệu mật, có nghĩa là bạn không thể chia sẻ chúng với bất kỳ ai mà không được sự cho phép của biên tập viên. Ngoài ra, do tính bảo mật của đánh giá ngang hàng, bạn không được chia sẻ thông tin về việc đánh giá với bất kỳ ai mà không có sự cho phép của các biên tập viên và tác giả.

Vui lòng dành thời gian để xem xét bài báo vì các ý kiến chất lượng cao có thể giúp tạp chí chọn đúng bài viết để xuất bản. Bạn nên xem xét bài viết từ quan điểm của riêng bạn và chắc chắn rằng bạn biết những gì các tạp chí đang tìm kiếm.

 Bản báo cáo đánh giá 

Điều quan trọng là cung cấp cho các quan sát chung của bạn về bài viết. Đặc biệt, nhận xét của bạn nên lịch sự và mang tính xây dựng, không được đưa vào bất kỳ nhận xét cá nhân hoặc chi tiết cá nhân nào.

Việc cung cấp thông tin chi tiết hữu ích về điểm yếu của bài viết là rất quan trọng. Cả biên tập viên và tác giả đều có thể hiểu được ý kiến của bạn nếu các giải thích thêm được cung cấp. Bạn nên làm rõ liệu bạn có tự đưa ra ý kiến hay tham khảo bất kỳ dữ liệu nào không.

Các điểm lưu ý

 • Để đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu được bài nghiên cứu, bạn nên tóm tắt các nhận xét của mình trong thành đoạn văn. Ý kiến tổng thể của bạn về bản thảo sẽ cho thấy nó có đáng để chấp nhận xuất bản không.
 • Bài công bố có tuân thủ các tiêu chuẩn của BDUJST không? Bạn nên cung cấp ý kiến và đề xuất cụ thể về bố cục và định dạng, tóm tắt, giới thiệu, phương pháp, lỗi thống kê, kết quả, kết luận / thảo luận, ngôn ngữ và tham chiếu.
 • Nếu tìm thấy bất kỳ vấn đề đạo văn, gian lận hoặc đạo đức nào, vui lòng báo cáo cho biên tập viên. Vui lòng truy cập trang web đạo đức của chúng tôi để biết thêm thông tin. Bất kỳ bản thảo nào bạn nhận được để xem xét đều phải được coi là tài liệu mật.
 • Do tính bảo mật của quy trình đánh giá ngang hàng, việc xem xét của bạn không nên được thông báo với bất kỳ ai trong và sau quá trình xuất bản mà không có sự cho phép của người biên tập và tác giả.
 • Khi người đánh giá đề xuất các tác giả trích dẫn tác phẩm của họ (hoặc cộng sự của họ), thì điều này chỉ vì lý do khoa học. Hoạt động này không được để tăng số lượng trích dẫn hoặc khả năng hiển thị của các tác phẩm của người đánh giá.

Đề xuất của phản biện

Bạn nên xem xét các danh mục để phân loại bài viết mà trình soạn thảo thường sử dụng như sau:

 • Từ chối (có lý do trong báo cáo đánh giá).
 • Chấp nhận mà không cần sửa đổi thêm.
 • Sửa đổi - dù là lớn hay nhỏ (giải thích bản sửa đổi được yêu cầu, và nói với người biên tập xem bạn có sẵn sàng xem xét bản sửa đổi hay không).

Quyết định chính thức

Quyết định cuối cùng (chấp nhận hoặc từ chối) sẽ được biên tập viên thực hiện, và JSTGU không chịu trách nhiệm về quyết định này. Tất cả các quan điểm được xem xét và cân nhắc, và một ý kiến thứ ba có thể được hỏi trước khi đưa ra quyết định nếu cần thiết. Hệ thống biên tập trực tuyến cung cấp cho người đánh giá thông báo quyết định cuối cùng. Nếu điều này không áp dụng được, bạn có thể liên hệ với người chỉnh sửa để tìm hiểu xem bài viết đã được chấp nhận hay bị từ chối.