Tạp chí Khoa học Đại học Tiền Giang thuộc Trường Đại học Tiền Giang (ĐHTG) được thành lập từ ngày 06 tháng 06 năm 2005 theo Giấy phép hoạt động báo chí số 358/GP-BTTTT của Bộ Thông tin Tuyền thông với số lượng xuất bản ban đầu là 02 số/năm.

Trang web để xuất bản bằng bằng tiếng Việt theo mã số ISSN 1859-4530 tương ứng như sau:

http://js.tgu.edu.vn/index.php/tckh

Tạp chí Khoa học đang dần từng bước nâng cao chất lượng các bài báo khoa học và quy trình biên tập tạp chí trực tuyến theo tiêu chuẩn quốc tế. Tạp chí được đánh giá là một diễn đàn tốt cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế trao đổi, công bố các kết quả nghiên cứu mới nhằm phục vụ cho nhu cầu hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển ứng dụng trong thực tiễn sản xuất.  Để Tạp chí tiếp tục khẳng định được uy tín trong nước và hội nhập quốc tế cần có sự nỗ lực đóng góp rất lớn của các nhà khoa học ở trong nước và quốc tế.

Ban Biên tập Tạp chí mong nhận được sự đóng góp nhiệt tình của các nhà khoa học ở trong và ngoài nước bằng cách gửi bài đăng trên Tạp chí và đọc nhận xét phản biện các bài báo gửi đến Tạp chí. Ban Biên tập Tạp chí xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, đóng góp nhiệt tình, quý báu của các nhà khoa học, các tác giả đã gửi bài và đọc nhận xét phản biện bài gửi đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang.