Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tiền Giang thuộc Trường Đại học Tiền Giang (ĐHTG) được thành lập từ ngày 06 tháng 06 năm 2005 theo Giấy phép hoạt động báo chí số 358/GP-BTTTT của Bộ Thông tin Tuyền thông với số lượng xuất bản ban đầu là 02 số/năm.


Trang web để xuất bản bằng bằng tiếng Việt theo mã số ISSN 1859-4530 tương ứng như sau:


http://js.tgu.edu.vn/index.php/tckh

Số 10/2020

Số 10 năm 2021

Đã Xuất bản: 15-09-20

Điều khiển ổn định hệ Acrobot sử dụng giải thuật LQR-GA

Stabilizing Acrobot using LQR-GA algorithm

Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Nguyên Hoàng Minh, Nguyễn Minh Tâm, Vũ Văn Phong, Trần Vi Đô, Lê Tiến Thành, Nguyễn Văn Đông Hải, Nguyễn Trần Minh Nguyệt, Đinh Thanh Tùng, Nguyễn Đăng Anh Thái, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thành Văn, Nguyễn Thế Hùng

15-22

Khảo sát sự sinh trưởng và năng suất của bốn giống đậu nành rau

Thái Hoàng Phúc, Trần Lê Vinh, Bùi Thị Diễm My

83-89

Xem Tất cả Các số